Tarieven

Onze praktijk heeft voor 2023 contracten met alle zorgverzekeraars behalve Zorg & Zekerheid. Bent u verzekerd bij Zorg & Zekerheid, dan krijgt u slechts een deel van uw behandeling vergoed. 

Wat je voor fysiotherapie betaalt, hangt grotendeels af van de manier waarop u bent verzekerd. Vanuit de basisverzekering wordt fysiotherapie beperkt vergoed en krijg u te maken met een verplicht eigen risico. De meeste behandelingen zullen echter niet gedekt worden vanuit de basis verzekering. Hier kun je eventueel wel een aanvullende verzekering voor afsluiten. Het aantal behandelingen wat vergoed wordt uit de aanvullende verzekering is afhankelijk van het pakket wat u afgesloten heeft. Dit kunt u zelf in uw polis nakijken. Wanneer u bij ons op de praktijk bent kunnen wij in de meeste gevallen voor u nakijken wat u precies vergoed krijgt van uw ziektekostenverzekeraar.

Wanneer u geen aanvullende verzekering heeft, dan zult u na de behandeling een nota toegestuurd krijgen. De tarieven zijn hiervoor bepaalt in het contract dat wij met u zorgverzekeraar afgesloten hebben.

Wanneer wordt fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering?

In sommige gevallen wordt fysiotherapie vergoed door je basisverzekering. De regels zijn behoorlijk ingewikkeld. Vraag bij twijfel je fysiotherapeut of zorgverzekeraar om opheldering.

Vergoeding fysiotherapie vanuit de basisverzekering voor kinderen/jongeren tot 18 jaar

  • Tot 18 jaar worden de eerste 9 behandelingen fysiotherapie sowieso vergoed. Voor de vergoeding van extra behandelingen is toestemming nodig van de zorgverzekeraar.
  • Tot 18 jaar wordt fysiotherapie voor aandoeningen die op de lijst chronische aandoeningenfysiotherapie staan volledig vergoed.
  • Tot 18 jaar gelden voor artrose aan knie of heup, urineverlies, etalagebenen en ziekenhuisopname dezelfde regels als voor volwassenen.

Vergoeding fysiotherapie vanuit de basisverzekering voor volwassenen

  • Als je een aandoening hebt die op de lijst chronische aandoeningenstaat, wordt fysiotherapie vanaf de 20ste behandeling vergoed vanuit de basisverzekering.
  • Bij artrose aan knie of heup krijg je eenmalig maximaal 12 behandelingen in 12 maanden vergoed.
  • Fysiotherapie bij ziekenhuisopname wordt vergoed

Als fysiotherapie onder de basisverzekering valt, betalen volwassenen eerst het eigen risico (als dat tenminste niet al besteed is aan andere zorg). Let op: als de behandeling doorloopt in een volgende kalenderjaar betaal je opnieuw eerst het eigen risico. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Zitting fysiotherapie

Zitting manuele therapie

Zitting oedeemtherapie

Intake

Fysiotherapie zitting aan huis

Niet nagekomen afspraak

Schriftelijke rapportage aan derden

Eindrapportage aan arts

€ 38,00

€ 48,00

€ 48,00

€ 48,00

€50,00

€ 30,00

€ 80,00

kosteloos